fbpx
Yusuf Duru

Yusuf Duru

1967 yılında Konya’da doğan Yusuf Duru, İlk, orta, lise ve üniversite tahsilini Konya’da tamamladı.
Aslında bir işletme ve stratejik planlama uzmanı olan Duru, İlkokul 3. Sınıfta görev aldığı tiyatro gösterisinden sonra hayatını tiyatro sanatı ile kazanmaya karar verdi. Başta kendi mesleği olmak üzere çok çeşitli işlerde çalışmasına rağmen tüm hayatı boyunca tiyatro sanatından hiç kopmadı.
Otuz iki yıllık tiyatro hayatının, yirmi yılı geleneksel Türk Tiyatrosunu öğrenme, araştırma ve icra ile geçti.
2010 yılında Sivas Buruciye Meydanı Yaz Etkinlikleri kapsamında yaptığı gösteriler esnasında, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Halk Kültürü Araştırma Daire Başkanlığı tarafından tespiti yapıldı
Aynı yıl Unesco’nun 2006 yılında başlattığı ve dünya çapında yürüttüğü Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları Projesi (SOKİM) kapsamında tespiti yapılıp kayıt altına alınarak, icra ettiği sanat ve temsil ettiği ekolü yaşatan, toplumsal kültür hafızasına yazan, nesiller arası kültürel elçiliği başarı ile uygulayan, sanatı icraya ehil Meddah ünvanıyla kabul edilip, bir Türk Sanatçı olarak dünya sanatçıları listesine dahil edildi.
Meddahlığın yanındna hikayeci, vak’anüvist, masalcı, ortaoyuncusu ve amatör olarak da hayali ünvanlarıyla geleneksel Türk tiyatrosuna hizmet etmeye devam ediyor.
Halen İstanbul’da yaşayan Duru’nun televizyon için hazırlanıp yayınlanmış 500 Bölüm Meddah, 300 Bölüm Karagöz 30 Bölüm Meydan-ı Temaşa (Orta Oyunu) 30 Bölüm Hikayeci (Masalcı) olmak üzere hayata geçirilmiş çeşitli projelerinin yanında, Meddah Hikayeleri ve Söğüdün Son Yaprağı isimli yayınlanmış iki kitabı bulunmaktadır.
Yusuf Duru Evli ve Altı Çocuk babasıdır.