Onur Kurulu

Prof. Dr. Bahri Şahin

Yıldız Teknik Üniversitesi
Rektörü

Prof. Dr. Nevzat Tarhan

Üsküdar Üniversitesi
Rektörü

Halide İncekara

İstanbul Milletvekili

Prof. Dr.  A. Göksel Ağargün

Yıldız Teknik Üniversitesi
Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Ahmet Şükrü Özdemir

Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mustafa Arslan

Yıldız Teknik Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanı

Doç. Dr. Mustafa Yeşilyurt

Bilim Kurulu Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Doğan

Bilim Kurulu Başkan Yrd.