fbpx

Sergi Çağrısı

2017 yılında ilki gerçekleşen Ulusal Hikâye Anlatıcılığı Kongresi’nin ikincisi 11- 12 Ekim 2019 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsünde düzenlenecektir. Ana başlığı “Az Gittik Uz Gittik” olarak belirlenen kongremiz anlatıcılık ve eğitim olmak üzere iki bağlamda ele alınacaktır. Anlatıcılık odaklı çalışmalarda ana tema “Yaşayan Anadolu Masalları ve Komşu Masallar” olarak belirlenmiştir. Eğitim odaklı çalışmalardaki ana tema ise “Hikâye ile Öğretmek” şeklinde belirlenmiştir.

Günümüz dünyasının gerçekliğine temas eden bir anlatı geleneğini sembolize eden “Az Gittik Uz Gittik Anlatı Dünyası Sergi Alanı” oluşturulması hedeflenmektedir. Kültür miras hazinemiz olan masalların geleceği inşa edecek olan çocuklara aktarılması alanında, anlatı geleneğini gelenekten besleyerek dönüştürmek, sürdürmek kadar görsel hatta dijital ürünler sunmak da önem kazanmaktadır. Masal ve anlatı geleneği yolu ile kültürel aktarım, günümüz dünya koşul ve araçlarını kullanarak mümkün olabilecektir. Bu geniş sahada sizlerin kıymetli destekleri ile birlikte yol almak isteriz.

Anlatıcısı ile can bulan masalı, görsel ürünler ile aktarılacak bireysel yaratıcılıklar ile ortaya konacak olan imgeler vesilesiyle sizler ile buluşturma amacındayız. Sonrasında bu görsellerin web uygulamaları, sosyal medya vb yollar ile kamuyla paylaşılması amaçlanmaktadır. Böylece ortaya çıkan masal imgeleri görsel hafızalarda daha yaygın ve derin yer edinebilecektir.

Sergi alanı için görsel ürün paylaşmak isteyen katılımcılardan, kongre temamıza uygun olarak Yaşayan Anadolu Masallarında yola çıkarak masal kahramanlarını resmetmeleri beklenmektedir. Bu kahramanın masal metninde yer alması yeterli olup, başkahraman olması şartı yoktur.

Görsel ürün arzu edilen, kişinin yaratıcılığına kalmış resmetme için kullanılan herhangi bir sanatsal malzeme ile oluşturula bilinir. (Bu görseller sergi alanının kapasitesi de göz önünde bulundurularak bir kısmı A3 boyutunda renkli olarak basılarak, bir kısmı da dijital olarak ekranda sergilenecektir.

Katılımcı sergiye görsel ürününün dijital hali ile başvuru sağlayabilecektir.

Sergi Katılım Koşulları
- Katılımcı tarafından oluşturulan görsel ürünün 09/09/2019 tarihine kadar sergi@uhak.com.tr e posta adresine, başvuru koşullarında belirtilen detaylar göz önünde bulundurularak, dijital olarak iletilmesi gerekmektedir.
- İletilen görselin 300 dpi ve PDF formatında olması gerekmektedir. Bunun dışında iletilen görseller değerlendirilmeye alınmayacaktır. Eposta adresine “wetransfer” ve benzeri uygulamalar ile görseli iletmek tavsiye edilmektedir.
- Görsel iletilirken hangi masaldan yol alındığı (kitap ve yazar bilgisi içerecek şekilde) ve görselde yer verilen kahramanın adı belirtilmelidir.
- Görsel ürünlerin telif hakkının kişilerde kalması koşulu ile; sergi ürünlerinin UHAK web sayfası, sosyal medya gibi dijital alanlarda, kişi bilgisi verilerek paylaşılmasının kabul edilmesi beklenmektedir.

Öneri Niteliğinde Olan Kitap Listesi
Az Gittik Uz Gittik - Pertev Naili Boratav
Billur Köşk Masalları - Tahir Alangu
Keloğlan Masalları - Tahir Alangu
Türk Masalları - Naki Tezel
Al’lı ile Fırfırı - Oğuz Tansel
Evvel Zaman İçinde - Eflatun Cem Güney
44 Türk Peri Masalı - İgnac Kunos
Sarıkız ve Kazdağı Masalları - Cansever Eyüpoğlu
Anadolu Masalları - Yücel Feyzioğlu
Anadolu Türk Masallarından Derlemeler - Necati Demir
Anadolu Masalları - Hasan Latif Sarıyuce
Şahmaran - Ömer Yılar
İstanbul'un 100 Masalı - İstanbul Kültür A. Ş.
Gümüşhane ve Bayburt Masalları - Saim Sakaoğlu
İzmir Masalları - K. P. Demercis